160319 B.A.P CARNIVAL발매기념 광주팬싸인회(광주CGI3층)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

언제적 광주 사진인지...ㅠㅠ 카니발 마지막일거라고 생각했는데

잠실공개팬싸가 생겨서 한번더 보는 기회가 생겼었내요 ㅎ

 

Trackback 0 Comment 0
prev 1 ··· 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ··· 51 next